Skip links

Detekcja ruchu w ramce

Technologia HD3 bazuje na detekcji ruchu w ramce video i podziale ramki na obszary statyczne i obszary w których wykryto ruch. Obszary statyczne są następnie kodowane jedną metodą a obszary dynamiczne drugą.

Koder HD3 pełni rolę preprocesora dla enkodera H264 (lub innego kodeka). Stopień redukcji danych wnoszony przez koder HD3 zależy od rozdzielczości ramki i dla rozdzielczości 60 milionów pikseli wynosi około 16x.
Strumień video zakodowany koderem HD3 jest następnie kierowany do enkodera H264 (lub innego kodeka) i kompresowany do wartości 5-10 Mbps (dla ramki 60 milionów pikseli, 5 fps i kodeka H264).

Technologia HD3
jest kompresją stratną

Skompresowany strumień może być zapisany lub wysłany do dekodera. Dekoder H264 dekoduje strumień video i przesyła rozkodowane ramki do dekodera HD3. Dekoder HD3 rekonstruuje ramki o rozdzielczości identycznej z rozdzielczością kamery.

Kompresja HD3 jest kompresją stratną, co oznacza że jakość obrazu zrekonstruowanego jest niższa niż oryginalnego. Jednakże charakter działania HD3 sprawia, że widz ma subiektywne wrażenie, że jakość zrekonstruowanego obrazu jest bardzo dobra.

Idealna dla dużych
rozdzielczości

Cechy kompresji HD3 sprawiają, ze jest ona predysponowana do kodowania video o bardzo dużej rozdzielczości (8k i więcej). Tak duże rozdzielczości nie są puki co stosowane w telewizji jednakże ich użycie w systemach monitoringu i inwigilacji jest więcej niż racjonalne. Jedna kamera o rozdzielczości 60 milionów pikseli i ramce panoramicznej 12.000×5.000 pikseli pozwala zastąpić nawet kilkanaście kamer HD eliminująca zarazem problem martwych stref pozostających poza polem widzenia kamer.
Z przeprowadzonych przez nas eksperymentów wynika, że nasza kamera wyposażona w obiektyw szerokokątny typu Rybie Oko pozwala uzyskać kąt widzenia ok. 160° i umożliwia odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się w odległości kilkudziesięciu metrów od kamery oraz wykrywanie ludzi i pojazdów z odległości nawet kilkuset metrów.

Ramka video 12.000×5.000 pikseli, dystans do najbliższych pojazdów ok. 25m

Wycinek (ok. 2.000×1.000 pikseli) z powyższej ramki video

Wycinek (ok. 1.000×500 pikseli) z powyższej ramki video

Wycinek (ok. 500×250 pikseli) z powyższej ramki video, ciężarówka znajduje się w odległości ok. 150m

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres

PraesenPatents Factory Ltd. Sp. z o.o.
Park Naukowo-Technologiczny UZ
Nowy Kisielin – Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra, Polskat

Kontakt

Email: office@hd3.eu